Įjungti kitą veikėją
Vardas:
Slaptažodis:

Share | 
 

 rasiu aprasymai

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Lucius Ba'al Mercury
The stories are real -
the monsters are here
The stories are real -the monsters are here
Name :
Indrė

Love :
Myliu šimtą vyrų

about :
Tyros širdies ir niekada vilties neprarandanti mergina gan greitai užsitarnavo vietą tarp angelų. Besidžiaugdama galimybe saugoti žmones iš dangaus ir būti kelrode žvaigžde, kuri nurodo pasiklydusioms sieloms teisingą kelią ji buvo suvedžiota ir apgaulės būdu paminta. Tapusi klastingo keršto auka ši buvo išguita iš rojaus ir nuplėštais sparnais palikta likimo valioje ant šaltos žemės. Tapus puolusiu angelu atgijo ir tamsūs troškimai kerštauti tiems, dėl kurių ji neteko savo sparnų ir gero vardo. Pasmerkta ilgam gyvenimui ir blaškymuisi tarp gėrio ir blogio, tarp galimybės grįžti atgal ir noro nusidėti dar labiau.


Sun Jan 22, 2017 11:00 pm

werewolfs
Maybe the wolf is in love with the moon and each month it cries for a love it will never touch.
Fizinės savybės:
Vilkolakis - pusiau žmogus, pusiau vilkas. Kuo jis skiriasi nuo paprastojo mirtingojo? Vilkolakis visais atvejais yra pranašesnis už žmogų: greitesnis, stipresnis, aštresnių visų penkių pojūčių - tiek vilkiškame, tiek žmogiškajame pavidale. Lyginant fizines savybes skirtinguose vilkolakio pavidaluose, tai labiausiai išsiskiria tikroji vilkolakio forma. Pavirtęs žvėrimi vilkolakis tampa itin agresyvus, jo jėgos išauga dešimteriopai, savo nasrais lengvai galėtų sutrumpinti kaulus. Pakitus pavidalui, vilkolakis gali išvystyti itin didelį greitį. Tai itin pavojingas sutvėrimas, ypač jei vilkolakis išprovokuojamas ir suerzinamas. Šis padaras taip pat turi regeneruojančių savybių, todėl jis gyja žymiai greičiau už paprastą žmogų. Sunkiai sužalotas vilkolakis atvirsta į žmogaus pavidalą ir jame išbūna kol sugyja. Vilkolakio pavidale asmuo negeba kalbėti, tik urgzti ir kaukti vilko balsu. Tarpusavyje vilkolakiai bendrauja mintimis.

Pavidalas:
Žmogiškasis vilkolakio pavidalas labai nedaug skiriasi nuo įprasto žmogaus - vilkolakiai ramybės būsenoje turi itin gerą fizinę formą, jų kaulai būna kiek stambesni, o raumenys geriau išvystyti. Tačiau pabaisos pavidalas smarkiai skiriasi nuo žmogiškojo. Tai yra vos ne dvigubai didesnis padaras, aukso geltumo akimis, vilko nasrais, žmogaus, tačiau gaurais apaugusiu kūnu, didele vilkiška uodega. Jis bėgioja keturiomis, o vaikščioti gali ir ant dviejų kojų. Vilkolakis savo tikrajame pavidale visiškai neprimena žmogaus, tai didžiulė, augalota, žmogėdriška pabaisa. Patelės nuo patinų skiriasi tik dydžiu.

Gyvenimo trukmė:
Vilkolakiai dėl turimų antgamtinių sugebėjimų natūralu, kad sensta kitaip. T.y. lėčiau. Turintys savyje geną, kuris greitai išgydo bet kokius sužalojimus, patys fiziškai sensta labai lėtai ir dėl to gyvenimo trukmė tampa labai ilga. Vilkolakiai gali gyventi kelis ir daugiau šimtų metų.

Pozicijos gaujoje:
Su metais ateina branda, įgūdžių bei talento pagalba kiekvienas vilkolakis gali puikiai įvaldyti savo gautas galias.
Gaujos Alfa - stipriausias, ištvermingiausias, greičiausias vilkas naktį pavirtęs, ir ypatingai pilnaties metu įgaunantis griaunančios galios yra sunkiai nugalimas silpnesnių ir tik kitų Alfų lygiavertis priešininkas. Alfos paprastai yra kiek aukštesni už Betas ir Omegas.
Beta - antras pagal stiprumą, įprasto dydžio vilkolakis pasižymintis įprastiniu vilkolakių sugebėjimų rinkiniu. Yra nepamainomas gaujos narys bei sudarantys branduolį.
Omega - gležnas, paprastai sunkiai save galintis apginti vilkolakis, gaujos pastumdėlis jei dar tokioje likęs, arba dažniausiai pasitaikančiu atveju vienišas klajūnas kuriam gyvenime nenusisekė.

Vilkolakių su kitų rasių atstovais dauginimasis:
Vilkolakiui susidėjus su tos pačios rasės atstovu/atstove palikuonis gimsta jau turintis vilkolakio geną. Grynakraujis, (toks jau tampa kai abu tėvai tos pačios rasės) vilkolakis greičiau auga ir vystosi. Fizine galia yra šiek tiek pranašesnis už tos pačios grupės atstovą (Betą) to paties amžiaus. Gimęs vilku, Beta natūraliai stipresnis už tą kuriam buvo įkasta.
Sąlytis žmonėmis: vilkolakis pasiekęs brandą ir auga lygiai taip pat kaip tie, kuriems buvo įkasta.
Su vampyrais: tokio nėra, vampyrai yra didžiausi vilkolakių priešai bei pagrindinis medžioklės objektas.
Į kitų rasių atstovus vilkolakiai paprastai žiūri labai nepatikliai, dažniausiai nepažinodami būtybės laiko jį priešu, kitais atvejais įmanomas ir koks nors ryšys (negalioja žmonėms, su jais vilkolakiai sutaria pagal interesus).

Vilkolakių reakcija į pilnatį :

Gaujos lyderis susitvardyti pilnaties metu sugeba labai gerai, tai nėra slidus dalykas ir to pasekoje Alfa prižiūri naujus gaujos narius kuriems mėnulio fazė yra jautrus dalykas.
Betos pilnaties metu susivaldyti sugeba tik labai retais atvejais. Geltonakius mėnulio šviesa veikia labai stipriai ir agresija nuo dar įprastos, per kelias sekundes gali pasikeisti iki nevaldomos. Nauji Betos visiškai nesivaldo ir tol, kol nesibaigia pilnatis yra prižiūrimi Alfos bei kelių kitų, jau daug amžių pragyvenusių ir brandžių Betų.
Kaip ir Alfos, taip ir Betoms pavojinguoju laikotarpiu galia kaip ir noras medžioti išauga. Jautrūs kvapui, galintys greitai bėgti bei stipriai sužaloti, per pilnatį vilkolakiai yra pavojingiausi ir neduok Dieve koks kraujasiurbys pasitaikys netoliese..

Įkandimo aplinkybės:
Kadangi Alfa ne tik, kad prižiūri savo gaują, bet ir didina jos narių kiekį, tai ir atsirenka ką į ją įtrauks. Vilkolakiu tampa tik tas žmogus, kurį gaujos lyderis pasirinko ir nusprendė, kad atitinka minimalius, bet svarbius reikalavimus. Betoms griežtai draudžiama sužeisti žmogų ar tai būtų netyčinis atvejis ar noras prisidėti plečiant vilkų ratą. Omega iš viso neturi jokio balso gaujoje. Minėta vilkolakių rūšis velkasi iš paskos ir tik priklausomai nuo lyderio, gali joje būti, arba privalo išeiti.
Alfai įkandus virsmas yra skausmingas ir trunka 24 valandas. Po jų, naujasis Beta visiškai nekontroliuojamas pilnaties metu ir dalinai kitų mėnulio fazių metu.

Vilkolakių gaujos namų taisyklės ir ypatumai:
Vilkolakių būstinė yra įsikūrusi Sietlo miško glūdumoje. Bendras plotas siekia net keletą hektarų. Didžiulis gaujos namas. Name apsčiai vietos: daug kambarių, palėpė, rūsys, stogo terasa. Rūsyje yra liukas į požemius, kuriuose visi reikalingi įrankiai: grandinės, spynos, virvės - kas būtina siekiant sutramdyti ar iškankinti sugautą priešą ar nekontroliuojamą vilkolakį.
Vilkolakis negali atsivesti pašaliečio be kitų, brandesnių Betų ar Alfos leidimo.

Mirtis:
Vilkolakiai gali mirti nuo kulkos užpildytos kurpele - nuodingu vilkolakiams augalu, Betos ir Omegos gali mirti po Alfos įkandimo. Taip pat viena iš teorijų, kad vilkolakiai gali mirti nuo raganiškų kerų, nors apie jų egzistavimą niekas nėra girdėjęs.
Gavus kulką į bet kurią kūno dalį, nepriklausomai ar žmogaus ar vilko pavidale, vilkolakis miršta per artimiausias kelias valandas, vaistas nuo to dar neatrastas.
Po Alfos įkandimo mirtis ištinka per artimiausias keletą minučių.
Magija vilkolakių neveikia, nebent juodoji, kuri reikalauja šios rasės atstovams būtinos šimtmečių patirties ir įgūdžių.

Kitos vilkolakių taisyklės:
* Įkandus Alfai naujasis Beta priklauso minėtam gaujos vadui be jokio pasirinkimo gyventi kitaip;
* Žmogus, pasirinktas tapti nauju Beta, prieš tai privalo praeiti Alfos paskirtą užduotį/išbandymą;
* Betos, sukūrusios naują vilkolakį laukia Omegos likimas - bus išvarytas iš gaujos ir kai kuriais atvejais paskirtas mirties nuosprendis;
* Gaujoje vyrauja svarbiausios vertybės yra vienybė ir šeima. Melas, slapukavimas, savivaliavimas, nepaklusimas ir panašios savybės visiškai netoleruojamos;
demons
Life is nothing without a little chaos to make it interesting.
Fizinės savybės:
Demonas yra nelaimingos sielos sutvėrimas. Buvęs žmogus, buvęs angelas arba buvusi dievybė pasiekę savo egzistencijoje kritinį tašką. Tikrasis demono pavidalas yra siela, tačiau ji yra neregima paprasto žmogaus akiai. Tarpusavyje demonai vienas kitą mato savo tikruoju sielos atvaizdu - ji paprastai būna juoda ir šiurpi, priklauso nuo demono nuodėmių. Demonas, kad galėtų egzistuoti Žemėje turi turėti žmogiškąjį pavidalą. Tai gali būti indas (žmogaus apsėdimas) arba labai galingas demonas gali sukurti savo senojo kūno kopiją. Kai demonas įsiunta visas jo akies plotas pajuoduoja.  

Indo savybės:
Demonams labai sunku apsėsti stiprios valios žmones. Todėl jie turi išsirinkti potencialią auką, ją persekioti, gąsdinti, šantažuoti, žaloti ir pan, kol galiausiai auka palūžta ir įsileidžia demoną vidun. Apsėstas žmogus nėra itin patvarus. Jį veikia visi aplinkos veiksniai, jis gali būti žalojamas, kraujuoti ir pan. Kol demonas yra apsėstame kūne, jis yra nepažeidžiamas, tačiau kuo labiau sužalotas indas, tuo demonui sunkiau jame išsilaikyti. Indo mirties atveju - siela veržiasi lauk ir indas tampa nebenaudojimu.

Galios ir antgamtiniai sugebėjimai:
Demonų pagrindinės galios yra telepatinės. Jie įvaldę telekinezę, iliuzijų kūrimo meną, levitaciją bei minčių įtaigą. Jėgos atžvilgiu jie visiškai identiški žmonėms, kadangi negali sustiprinti savo fizinio indo.

Gyvenimo trukmė:
Demonai, kaip ir betkuri kita siela yra nemirtinga. Tačiau demoną galima išvaryti iš jo indo arba jį sugadinti. Indas, apsėstas demono, nebesensta.

Demonų dauginimasis ir sąveika su kitomis rasėmis:
Demonai daugintis gali, tačiau jų palikuonis būna paprastas žmogus. Jie geriausiai sutaria su raganomis, kai kurie iš jų netgi yra įsitikinę, kad raganos yra pavaldžios demonams. Su kitomis rasėmis demonai sutaria individualiai priklauso nuo interesų.

Mirtis arba išvarymo būdai:
Demonai yra nemirtingi, tačiau juos galima išvaryti iš esamo indo. Tam naudojamos įvairios religinės arba magiškos apeigos. Taip pat demoną iš indo galima išvaryti pastarąjį smarkiai sužalojus.
witches
Those who don't believe in magic will never find it.

Fizinės savybės:
Ragana - asmuo praktikuojantis magiją. Raganos visiškai niekuo nesiskiria savo išvaizda nuo žmonių. Gali ją nežymiai koreguoti burtų pagalba, todėl šiuo aspektu pokyčiai būna individualus. Raganas iš ties labai sunku atpažinti vizualiai, tik labai seni ir patyrę organizmai gali tą padaryti. Ragana gali būti tiek vyras, tiek moteris.

Raganų skirstymas:
Ragana profesionaliai negali įvaldyti visų magijos šakų, todėl paprastai pasirenką vieną, kurioje būna guru, o kitose srityse žino tik pagrindus. Tik geriausi ir didžiausi raganiai vadinami savo srities specialistais, jie yra: alchemikai, šamanai, mediumai ir kerėtojai.

Dauginimasis ir santykiai su kitomis rasėmis:
Raganos gali daugintis su betkokiu rūšies atstovu, jei vaisius neužgimsta, paprastai pasitelkiant burtų pagalba galima padėti sau ar kitam asmeniui užmegzti gyvybę.
Kalbant apie bendravimą su kitomis rasėmis, jis itin individualus, išskyrus demonus. Prieš šią rasę raganos paprastai turi išankstinį amžių nugludintą nusistatymą, vengia betkokio bendravimo su demonais, jų prisibijo.

Gyvenimo trukmė:
Raganos sensta visiškai taip pat kaip žmonės, tačiau jos gali sustabdyti senėjimą eliksyrų pagalba. Vartodamos savo sukurtus preparatus raganos paprastai įšaldo amžiną jaunystę savo kūne. Tačiau jos yra priverstos visą gyvenimą gerti jaunystės eliksyrą, mat nutraukus tą daryti gresia mirtis.

Mirtis:
Raganų kūnai gali būti patvaresni dėl burtų ar vartojamų eliksyrų, tačiau jas nužudyti galima lygiai taip pat kaip ir paprastus žmones. Iš kitos pusės žvelgiant, stiprią raganą užmušti gali būti itin sunku, jei ji save apkerėjusi tam tikrais gynybos burtais ar pan.

Raganų ištakos:
Ragana tampama kryžkelių demonui pardavus savo sielą už galimybę propaguoti magiją. Paprastai šis sprendimas būna priimamas kraštutiniu atveju, apimtam depresijos, galios troškimo ar kitomis priežastimis. Sielą pardavęs asmuo jaučiasi "nešvarus" ir su savimi nešioja keistą kaltės jausmą dėl pražuvusios sielos.
Kilmingose raganų šeimose visi palikuonys būna pasmerkti parduoti savo sielą kryžkelių demonui. Tą daro kai jie vos tik išmoksta kalbėti, paprastai apeigas padeda atlikti tėvai.
vampires
My time as a human is over, but I've never felt more alive. I was born to be a vampire.
Fizinės savybės:
Vampyrų kūno temperatūra vidutiniškai, keliais laipsniais žemesnė nei žmonių. Kuo ilgiau vampyras nesimaitina, tuo šaltesnis jo kūnas. Akys tokios pat kaip ir dar buvus žmogumi, pasikeičia į visiškai juodas tik ištroškus ar puolant kitą asmenį. Vampyrai jautriai reaguoja į natūralią šviesą, jauniems tai gali būti net mirtis, bet su amžiumi tai darosi vis mažiau kenksminga. Vampyras negali įeiti į namus jeigu nėra į juos pakviestas.

Mityba:
Vampyrai negali maitintis sirenų, demonų, bei vilkolakių krauju, tai jiems gali pakenkti taip, jog net grėstų mirtis. Naujiems vampyrams kraujo reikia itin daug, su metais jo reikia vis mažiau. Vis gi, kelis šimtus skaičiuojantys vampyrai, turi maitintis arba daug vieną kartą per savaitę arba po truputį kas antrą dieną.

Galios, sugebėjimai:
Vampyrai pasižymi greičiu, jėga, bei paaštrėjusiais pojūčiais. Taip pat jie sugeba manipuliuoti savo aukų(tik žmonių) protais, juos pavergti ar net pakeisti prisiminimus. Kuo senesnis vampyras, tuo lengviau kontroliuoja kitų asmenų protus.

Virtimas/mirtis:
Norint virsti vampyru, asmens kraujyje turi būti bent šiek tiek vampyro kraujo (keli lašeliai- nesiskaito). Kol organizme yra vampyro kraujo, turi mirti ne savo mirtimi (senatve). Virtimas vyksta nuo kelių valandų iki kelių parų, pastarasis itin skausmingas ir kai kurie, ypač nusilpę organizmai, dažnai neišgyvena. Jauni vampyrai sunkiai save kontroliuoja, dėl šios priežasties jie dažnai nužudomi vyresniųjų vampyrų. Norint nužudyti vampyrą, reikia išplėšti jų širdį iš krūtinės, ją perverti mediniu kuolu, o kūną sudeginti.

Vampyrų dauginimasis:
Ši rasė turi galimybę susilaukti palikuonių, tačiau tai nėra itin paprasta, mat vampyrų moterys sunkiai pastoja, dėl šios priežasties, jos dažnai kreipiasi į raganas. Neįmanoma susilaukti palikuonių su vilkolakiais ir sirenomis. Dviejų vampyrų vaikas, auga itin sparčiai, tačiau su metais jų augimas sustoja. Vampyro ir bet kokios kitos rasės (išskyrus vilkolakio ir sirenos) vaikas bus pusiau vampyras, pusiau žmogus.
sirens
Chemistry is you touching my mind and it setting my body on fire.

Fizinės savybės:
Sirenos - savo grožiu stebinantys sutvėrimai, tačiau turintys ir blogąją pusę - jie yra žmogėdros. Sireną atpažinti gali tik labai akylas asmuo, atkreipęs į tokius bruožus, kaip nežemiškas grožis, įgimtas žavesys, dėmesio prikaustymas bei nepaaiškinama trauka. Paprastai sirenos turi itin daug žmogiškųjų talentų, lengvai išmoksta pasaulio kalbas, yra išmoningos ir kerinčios.

Mityba:
Sirenos maitinasi žmonių organais, pats skaniausias sirenai delikatesas - širdis. Jautresnės sirenos dažniausiai maitinasi apvogdamos morgus, o savo rūšies aukštintojos - labiau mėgsta paskersti gyvą žmogų ir pasimaitinti kol dar kūnas nespėjo atvėsti. Sirenos maitinasi tik žmonėmis, kitos būtybės sukeltų sunkų organizmo apsinuodijimą.

Medžioklė:
Sirenos medžiojimo būdai itin subtilūs. Pasirinkę auką šią sužavi savo grožiu ir išmone, apsimeta svajonių meilužiu ar meiluže, pakeri protą ir priverčia auką visiškai pamilti sireną. Jos dar viena ypatybė - nuodingas bučinys. Pabučiavus sireną dėl jos visiškai galima pamesti protą ir liguistai įsimylėti. Visiškai suviliota auka sirena pasinaudoja ir nužudo. Nužudę paprastai skaniai pavakarieniauja.

Mirtis:
Sirenas nužudyti galima tik visiškai nuleidus joms kraują ir kuo greičiau sudeginant. Taip pat sirena gali mirti iš bado, kadangi regeneracijos ląstelės nebeturi iš ko pasimaitinti, sirena žaibišku greičiu susensta ir miršta.

Gyvenimo trukmė:
Sirenos yra nemirtingas padaras. Jos kūno ląstelės pastoviai regeneruoja (renegeracija sulėtėja badaujant ir sirena pradeda staigiai senti), būtent dėl šitos priežasties sirenos yra amžinai jaunos ir gražios.

Dauginimasis ir santykiai su kitomis rasėmis:
Sirenos daugintis gali tik su sirenomis, visi negrynakraujai palikuonys nors ir užsimezga motinos įsčiose, tačiau gimsta negyvi.
Sirenos iš prigimties yra vienišės, todėl jos nesiburia į šeimas ir klanus. Nors ir sutaria su visomis rasėmis, tačiau dėl savo klajokliško būdo linkusios prie nieko neprisirišti.
humans
It is human nature to think wisely and act foolishly.
Medžiotojai:
Tai žmonės paskyrę savo gyvenimą tam, kad naikintų padarus, kuriuos taip ir vadina "gamtos klaidomis". Nuo pat mažų dienų medžiotojai treniruojasi kovoti ne tik įvairiausiais ginklais, tačiau ir rankomis, kad sumažintų atskirtį mistinių būtybių. Medžiotojai niekad ilgai neužsibūna vienoje vietoje, dažnai keliauja paskui "taikinį "ar bėga nuo priešų.

Žmonės žinantys apie mistine būtybes:
Žmonės, kurie žino apie mistines būtybes dažniausiai ramiai leidžia savo egzistenciją, bandydami nepakliūti jiems į nasrus. Tačiau, atsiranda ir tokių kurie pakliūva į mistinių būtybių lovą, jei ne ant pietų stalo.

Žmonės nežinantys apie mistine būtybes:
Tokie žmonės savo dienas leidžia ramiai ir dažnai nekreipia dėmesio į aplink verdantį naktinį gyvenimą. Tačiau, ramybė nežinomybėje turi minusių. Dažniausiai tokie žmonės tampa mistinių būtybių pusryčiais, nepaisant to, kad medžioti Sietle yra nelegalu.

Žmonės atliekantys bandymus su mistinėmis būtybėmis:
Žmonės dažnai siekia apie mistines būtybes sužinoti kur kas daugiau nei apie tai gali papasakoti jie patys. Todėl, tokie mokslininkai atlieka įvairiausius tyrimus. Dažniausiai šie tyrimai yra atliekami prieš būtybės valią, nepaisant to, kad tai Sietle yra nelegalu.

Žmonės geriantys sirenų, vilkolakių, vampyrų ir vampyrų kraują:
Žmonės gali praiilginti savo biologinį amžių gerdami sirenų, vilkolakių, vampyrų ir vampyrų kraują. Tačiau tai turi savo kainą. Ilgainiui žmogus pro truputėlį praranda sveiką protą. Kartais net desperatiškai pradeda ieškoti kraujo ir gali pradėti jį gerti iš savo žaizdų, kurias pasidaro patys sau.
others
We stopped looking for monsters under our bed when we realized that they were inside us.

Tai itin unikalios ir retos būtybės, baigiančios išnykti. Pasaulyje jų egzistuoja vienetai ir jas labai sunku sutikti arba atpažinti. Jos paprastai būna itin atsargios ir apsimeta kitomis, populiaresnėmis būtybėmis. Šios grupės atstovų neįmanoma apibūdinti keliais žodžiais, mat čia galima rasti visko, pradedant undinėmis ir baigiant vaiduokliais.


Last edited by Lucius Ba'al Mercury on Wed Jan 25, 2017 8:07 pm; edited 12 times in total


There's a fire in the room. I'm burning fast, I'm in love with you
Back to top Go down
View user profile
 
rasiu aprasymai
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Stilius :: - forum - :: Well, hello there :: situacija-
Jump to: